آیا بین آب تصفیه شده و آب مقطر فوق العاده تفاوت وجود دارد؟


پاسخ 1:

بله آب مقطر 100٪ آب خالص است. به بخار تبدیل شده و سپس چگالیده شده است به طوری که همه چیز با یک نقطه جوش بالاتر از آب برداشته می شود.

آب تصفیه شده ، آب خالص نیست. برخی از آلاینده ها حذف شده اند ، نه همه. بستگی به این دارد که "روش تمیز شده" برای تعیین میزان خالص بودن آب استفاده شده است.

زیرا آب شیر و آب بطری حاوی مواد شیمیایی زیادی (از جمله کلر و فلوراید اضافه شده) و آلاینده هایی مانند پلاستیک و سموم دفع آفات است. این امر باعث شده است تا روش های مختلف تصفیه آب مختلفی در بازار راه اندازی شود.

آنها فیلترهای آب و اسمز معکوس دارند که نام آنها چند است.