آیا تفاوتی بین نان فرانسوی و آلمانی وجود دارد؟


پاسخ 1:

نان آلمانی معمولاً از انواع آردهای تیره تر و کم تصفیه شده ، اغلب حتی از غلات کامل تهیه می شود. علاوه بر آرد گندم ، آرد چاودار اغلب به خمیر اضافه می شود. همچنین نانهای چاودار خالص نیز وجود دارد. نان معمولی فرانسوی معمولاً مخمر است ، در حالی که آلمانی مخمر است. در نتیجه ، نان آلمانی تیره تر است ، طعم بیشتری دارد و همچنین طولانی تر نیز خوراکی می شود. در فرانسه معمولاً نان به عنوان افزودنی وعده غذایی خورده می شود و هنگام مصرف به تکه های شکسته می شود. در آلمان بیشتر اوقات پایه و اساس وعده غذایی است که خرد شده و به ساندویچ های باز پردازش می شود.