آیا تفاوت عملی بین DALF C1 و C2 وجود دارد؟ آیا C1 برای بیشتر قسمت ها کافی است یا باید C2 را تا زمانی که می توانستم دریافت کنم؟


پاسخ 1:

اعتبار Dalf C1 مرجع ورود دانشگاه در فرانسه ، مشاغل در فرانسه و مأموریت های وزارت امور خارجه ایالات متحده در هنگام نیاز فرانسه است. در حقیقت ، بیشتر دپارتمان های انسانی و کمیته های پذیرش ، امتحان Dalf C2 را برای دانشمندان جدی در نظر می گیرند.

به طور خلاصه ، اگر نمی خواهید دانشمند برجسته فرانسوی باشید ، C1 را انتخاب کنید!