آیا تفاوتی بین معاشقه ، گپ و گفتگو وجود دارد؟


پاسخ 1:

البته وجود دارد. شوخی بین دوستان شایعه است ، می تواند شامل موضوعات مسطح ، درخشان و مواردی باشد که معمولاً با دوستان صحبت می شود. معاشقه ستایش عمدی برای کسی است ، به خصوص شخصی که احساس می کنید. برعکس ، طعنه زدن دیگر سرگرم کننده نیست. اگر کسی با حرف شما صدمه دیده باشد ، می توان آن را اذیت کردن نامید. این یک کلمه منفی است ، بسیار ناراحت کننده شده است زیرا باعث می شود دختران قربانی شوند. وقتی کسی طعنه می زند ، عکس دختر شکنجه شده را با سخنان توهین آمیز برخی از مردان بد می بینم. دلیل این امر این است که من در جامعه ای زندگی می کنم که دختران اغلب توسط آزارهای خانوادگی خود ، توسط معلمان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند ، چه رسد به مردان منحرف.

تفاوت واضح بین طعنه زدن و معاشقه وجود دارد ، اما نمی دانم خط بین این دو کجاست. بستگی به اخلاق فرهنگی یک منطقه خاص دارد. یک آهنگ مشهور از شاعر ملی ما کازی نظرالاسلام وجود دارد که می گوید: "من به تو خیره شده ام زیرا تو خیلی زیبا هستی ، تقصیر من است؟" خوب ، اگر شما در یک کشور عربی هستید ، این یک جنایت شرم آور است ، و دیدن چهره زن کاملاً ممنوع است!

اما دختر در بخش دیگری از جهان می تواند هنگام تعویض لبخند شگفت انگیزی به شما بخورد!

در کلام آخر ، فکر می کنم همه باید مراقب عواطف یکدیگر باشند ، چه به شخصی که من می گویم صدمه بزند ، هر فرد معقول باید در این باره فکر کند.


پاسخ 2:

مسئله این است که تعامل بین فردی است و تا حدود زیادی درک این مکالمه به درک فردی افراد درگیر بستگی دارد.

معاشقه جنسی است ، حتی اگر نتیجه نهایی یک برخورد جنسی نباشد. این مکالمه ای است که به معنای دعوت کننده است و بیش از حد معمول جملاتی با معنای مضاعف دارد که یکی از آنها را می توان جنسی دانست. این قابل مقایسه با اذیت و آزار جنسی است ، اما این پیشنهاد معمولاً اصیل است و در صورت تبدیل گفتگو به چیزی بیشتر ، این برداشت پس گرفته نمی شود. با این حال ، در بسیاری از موارد ، هیچ یک از طرفین خواستار ادامه این کار نیستند و معاشقه فقط کلامی است.

پرچم گذاری معمولاً یک مکالمه سبک است که ممکن است دارای تحولات غالب باشد. یک نفر سعی می کند شوخی کند یا فکر کند ، دیگری اثبات کند که باهوش تر یا باهوش تر هستند. من دوستی دارم که باید باهوش ترین فرد اتاق باشد. این بخشی از هویت آنهاست. بعضی اوقات فراموش می کنم که چقدر برای آنها مهم است و باید تکرار خود را تضعیف کنم تا آنها را ناراحت نکنم.

تعلیم دو معنی دارد.

اولین مورد این است که عمداً شخص را سرگرم و یا تحقیر کنیم ، و می تواند از خوش اخلاق بودن تا واقعاً مضر باشد. خانواده ام بی رحمانه طعنه می زنند. ما همیشه آن را داریم و هیچ کس مرتکب تخلف نمی شود. این در واقع منبع سرگرمی برای ما است و معمولاً یادآور یک رویداد کودکی است که در آن زمان شرم آور بود. این همه ما را با به اشتراک گذاشتن چیزهایی از گذشته ما گرد هم می آورد.

طعنه دوم ماهیت جنسی دارد و به معنای نشانگر صراحت در هر نوع صمیمیت است ، از بوسه گرفته تا رابطه جنسی واقعی. با این وجود ، پایان این دست انداختن این است که پیشنهاد یا پیشنهاد ظاهری پس گرفته می شود و گیرنده را ناامید و ناراضی می کند.

امیدوارم این کمک کند


پاسخ 3:

مسئله این است که تعامل بین فردی است و تا حدود زیادی درک این مکالمه به درک فردی افراد درگیر بستگی دارد.

معاشقه جنسی است ، حتی اگر نتیجه نهایی یک برخورد جنسی نباشد. این مکالمه ای است که به معنای دعوت کننده است و بیش از حد معمول جملاتی با معنای مضاعف دارد که یکی از آنها را می توان جنسی دانست. این قابل مقایسه با اذیت و آزار جنسی است ، اما این پیشنهاد معمولاً اصیل است و در صورت تبدیل گفتگو به چیزی بیشتر ، این برداشت پس گرفته نمی شود. با این حال ، در بسیاری از موارد ، هیچ یک از طرفین خواستار ادامه این کار نیستند و معاشقه فقط کلامی است.

پرچم گذاری معمولاً یک مکالمه سبک است که ممکن است دارای تحولات غالب باشد. یک نفر سعی می کند شوخی کند یا فکر کند ، دیگری اثبات کند که باهوش تر یا باهوش تر هستند. من دوستی دارم که باید باهوش ترین فرد اتاق باشد. این بخشی از هویت آنهاست. بعضی اوقات فراموش می کنم که چقدر برای آنها مهم است و باید تکرار خود را تضعیف کنم تا آنها را ناراحت نکنم.

تعلیم دو معنی دارد.

اولین مورد این است که عمداً شخص را سرگرم و یا تحقیر کنیم ، و می تواند از خوش اخلاق بودن تا واقعاً مضر باشد. خانواده ام بی رحمانه طعنه می زنند. ما همیشه آن را داریم و هیچ کس مرتکب تخلف نمی شود. این در واقع منبع سرگرمی برای ما است و معمولاً یادآور یک رویداد کودکی است که در آن زمان شرم آور بود. این همه ما را با به اشتراک گذاشتن چیزهایی از گذشته ما گرد هم می آورد.

طعنه دوم ماهیت جنسی دارد و به معنای نشانگر صراحت در هر نوع صمیمیت است ، از بوسه گرفته تا رابطه جنسی واقعی. با این وجود ، پایان این دست انداختن این است که پیشنهاد یا پیشنهاد ظاهری پس گرفته می شود و گیرنده را ناامید و ناراضی می کند.

امیدوارم این کمک کند