چگونه می توانم تفاوت بین مرغ تخم گذار و جوجه های گوشتی بعد از تخم گذاری تخم های خود را بدانم؟


پاسخ 1:

جوجه های گوشتی معمولاً فقط پرهای سفید دارند. این امکانی است که می توانید ببینید. علاوه بر این ، شیفت ها معمولاً در حدود هفته 6 شروع به تخم گذاری می کنند و جوجه های گوشتی به هیچ وجه نمی توانند تخم بگذارند. در بیشتر موارد ، جوجه های گوشتی و لایه ای فروخته نمی شوند ، بنابراین این امکان وجود دارد که تمام مرغ هایی که شما دارید بصورت لایه یا جوجه گوشتی باشند.

امیدوارم این کمک کند!