Adobe Illustrator: تفاوت بین ابزار برس و ابزار قلم چیست؟ و کدام بهتر است؟


پاسخ 1:

هر دو آنها مفید هستند ، بستگی به شرایطی دارد که از ابزار برس برای نقاشی استفاده می شود ، و شما می توانید بسیاری از سبک های مختلف قلم مو را انتخاب کنید ، مدل های اصلی خود را داشته باشید ، یا می توانید مدل های جدید را بارگیری کنید ، این بستگی به خود شما دارد. برای ابزار قلم ، بیشتر از آن برای ایجاد اشکال و مسیرها و همچنین برای گرافیک های بردار استفاده می شود. این احتمالاً بهترین ابزار شناخته شده در Adobe Illustrator است. هر کس دارای چراغ های روشنایی است ، طراحان گرافیک ابزار قلم دارند. برای رسیدن به اندازه واقعی خود ، باید بر این ابزار تسلط داشته باشید.